چهارشنبه 9 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حزب سبزهای فرانسه: مردم ايران به مبارزه هميشگی خود برای دمکراسی ادامه می‌دهند

از زمان انتخابات رياست جمهوری در ايران، مردم به مبارزه خود عليه ديکتاتوری اسلامی و عليه رياست جمهوری تقلبی احمدی نژاد ادامه می دهند.
بيش از شش ماه است که مردم ايران اراده مبارزاتی خود را ضد رژيم دروغ و اختناق به نمايش می گذارد. به هنگام تظاهرات ميليونی پيشين، حدود صد نفر توسط پاسداران انقلاب و بسيجی ها کشته شدند و چهار هزار نفر دستگير و روانه زندان ها شدند. يکبار ديگر در ۲۷ دسامبر، تظاهر کنندگان به خيابان ها ريختند و فرياد زدند:
"مرگ بر ديکتاتور"، "آزادی، آزادی".تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


نيروهای سرکوبگر رژيم به طرز وحشيانه ای به سرکوب تظاهر کنندگان پرداخته، چندين نفر از جمله خواهرزاده موسوی، کانديدای رياست جمهوری را کشتند و ده ها نفر ديگر را دستگير وبه زندان افکندند.

حزب سبزهای فرانسه نقض حقوق بشر در ايران را افشا نموده و اعتراض خود را عليه شکنجه، دستگيری های خودسرانه ،احکام دادگاه های رژيم و همچنين قتل زندانيان، به گوش جهانيان می رساند. حزب سبز ها اين اختناق وحشيانه را محکوم می نمايد و از مقامات بين المللی و اروپائی و فرانسوی می خواهد که برای پايان دادن به اختناق و سرکوب مردم اقدام نمايند. حزب سبز های فرانسه از پيکار مردم ايران برای دمکراسی و ضد ديکتاتوری پشتيبانی می کند.

حزب سبزهای فرانسه
پاريس ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016