جمعه 18 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نامه حمايت دانشجويان ونزوئلا به دانشجويان ايران

فدراسيون دانشگاه مرکزی ونزوئلا با بيش از ۶۰ هزار دانشجو، نامه ای به مناسبت سال نو ميلادی برای دانشجويان ايرانی منتشر کرد. در اين نامه فلسفی - شاعرانه، مبارزات جوانان دانشجوی ايرانی ستايش شده و درودهای گرم از راه دور بر دانشجويان ايرانی فرستاده شده است، با اين اميد که در سال جديد ميلادی، دانشجويان، ميوه های مبارزاتی خود را بچينند و به جهانی برای سعادت انسان ها دست يابند.

متن نامه فدراسيون دانشگاه مرکزی ونزوئلا را به فارسی و انگليسی در ذيل بخوانيد.


فدراسيون دانشگاه مرکزی

دانشگاه مرکزی ونزوئلا
کاراکاس؛ ونزوئلا
۱۷ ديماه ۱۳۸۸

دانشجويان ايرانی:
سال نو ميلادی امسال، سال آزاديخواهان جوان، گشايندگان چرخه نوين هستی در جهانی برای سعادت همه شهروندان و به پيش بردن سياست در همه جای جهان به شيوه ای است که ما می خواهيم.

سال جديد، تثبيت جنبشی است که ويژگی آن پايبندی مستخدمين به اصول استقلال دانشگاه و قانون اساسی جمهوری است .سال جديد سالی است که در آن ما ميوه مبارزاتی را که آغاز کرده ايم، خواهيم چيد، و اين را به آنانی که تلاش می کنند صدای آينده را خاموش کنند، نشان خواهيم داد. ما بخاطر حق زيستن به روش خودمان، بخاطر مردم و پيام هايشان، و برای کارهايی که کرده ايم و آنچه که پشت سر گذاشته ايم، به شکستن کليشه های ذهنی ادامه خواهيم داد.

با اقتدار، تعهد و اعتقاد راسخی که گام های ما را اثربخش می کند، جوانان قطعا تکيه گاهند؛ چرا که ما به آينده نزديک اميد داريم، چرا که سرنوشت همه ملل ما بطور اجتناب ناپذيری با اميد گره خورده ، چرا که مردمی که عاشقانه آزاديشان را طلب می کنند، سرانجام آن را با موفقيت به چنگ می آورند.

ما دانشجويانی که از شهوت خشونت بار انتقام، فسا د و حرص و ولع همانند آنان که در قدرتند، نمی لرزيم، طبق همه قوانين برابری و تاريخ ،حق داريم صدايمان را به نام سرزمين مادری مان و مردم آن بلند کنيم.

ما همواره به شکوه دانشگاه هايمان افتخار کرده و خواهيم کرد چرا که بر مردم و آينده کشورهايمان اثر عميق دارند.

رفقای مبارز آزاديخواه! درودهای فراوان و اميدهای بيکران مسرت بخش، مقتدرانه و شهامت بار، از اين فاصله دور؛ از ونزوئلا، نثار شما باد! با اين اميد که در اين سال جديد، در اين فرصت دوباره، بدون اينکه پاسخگويی در برابر عدالت تاريخی را به تباهی بکشانيم، آگاهانه به مبارزه خود برای مردان و زنان ادامه دهيم تا بتوانند نقش رهبری خود را به پيش ببرند.

"سنگ ها"
انسان حواس پرت پايش به سنگ گير کرد و افتاد. فرد خشن آن را پرتاب کرد، بنا با آن بنا ساخت. کشاورز خسته سر بر آن نهاد و استراحت کرد. دروموند آن را به شعر تبديل کرد. داود در جنگ با طالوت از آن استفاده کرد. ميکل آنژ از آن مجسمه ای زيبا ساخت. همه تفاوت ها نه در سنگ ها که در انسان هايی بود که از آن استفاده کردند.
سال ۲۰۱۰ ميلادی برای همه ما يکسان است اما تفاوت در آن است که ما با آن چه می کنيم.

سال ۲۰۱۰ ميلادی بر شما مبارک باد !
بياييد برای رويای آزادی و دموکراسی به مبارزه مان ادامه دهيم، صدايمان را بی هيچ هراسی برای پيروزی بلند نگهداريم و تسليم نشويم، چرا که پيروزی در راه است و تقدير آينده کشورهای ما در دستان ماست.

از اين راه دور، از طرف جنبش دانشجويی ونزوئلا گرمترين دورها را بر شما می فرستيم!

رودريک ناوارو دوران
رئيس فدراسيون دانشگاه مرکزی
کاراکاس، ونزوئلاتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com Central University of Venezuela, Caracas, Venezuela, January 7, 2010
Iranian students:

This New Year will be the year of the young liberators, openers of a new cycle of life in the world for the welfare of all citizens, and the routing of our way of doing politics in our spaces.

It will be the consolidation of a movement that has been characterized by being a faithful servant of the principles of university autonomy and the Constitution of the Republic. It will be the year where we will gather the fruits of the fight we have begun and we will show to those who try to silence the voices of the future, we will continue breaking paradigms due to our way of being, people and their messages, for our actions and footprints left behind.

As the strength, commitment and conviction mark our footsteps, the youth can rest easily because we will have hope in the near future, because the fate of our nations have been irrevocably fixed to hope, for people who love their freedom finally succeed in obtaining it.

Students, who have not been shaken by the violent passions of revenge, corruption and greed, like those now in power, are permitted under all laws of equity and history to raise our voices in the name of the motherland and its people.

We have been and will always be proud of our glorious Universities, which have profound impact over the population and the future of our Countries.

Fellow fighters for freedom! Many greetings and wishes of infinite joy, strength and courage from the distance, from Venezuela, so that in this New Year, this new opportunity, we can return with clear consciences to continue fighting for men and women without ruined accounts with historical justice, to assume the leading role.

"The Rock"
The distracted tripped over it. The violent used it as a projectile. The entrepreneur built with it. The farmer, tired, used it to rest. Drummond poeticized. David slew Goliath. Michelangelo created beautiful sculptures! In all cases the difference was not in stone but in man.

The year 2010 is the same for all, but it depends on what we do with it.

Happy 2010!!
Let's keep fighting for the dream of freedom and democracy, continue raising our voices fearlessly towards a victory that is coming and not surrender, because in our hands are the destinies of the future of our country!

On behalf of the Venezuelan student movement, best regards from the distance!

Roderick Navarro Durán President
Federation of University Centers
Universidad Central de Venezuela
Movement “100% Students”

ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016