دوشنبه 17 آذر 1382

طرح بزرگداشت محمود دولت آبادي، ديدار با دانشجويان، شرق

طرح بزرگداشت محمود دولت آبادي در ارديبهشت ماه سال جاري در شوراي انجمن اسلامي دانشكده علوم مطرح شد و در همان جلسه با كليات طرح موافقت گرديد و اعضا موظف به ارزيابي كلي طرح و ارائه آن در جلسه بعدي شورا گرديدند. در جلسه بعد كليات طرح به تصويب رسيد و شورا موظف به فراهم كردن لوازم برگزاري طرح در نيمسال اول سال تحصيلي (۸۳-۸۲) گرديدند. مرحله دوم كار اين طرح، صحبت با آقاي دولت آبادي و جلب رضايت ايشان بود كه در نيمه اول مرداد، توسط حميد يارسا، مصطفي دهقان و مجتبي اميري صورت پذيرفت. پس از آن در مهرماه مصاحبه اي در منزل آقاي دولت آبادي با ايشان صورت گرفت و بعد از اين مصاحبه طرح وارد فاز اجرايي در سطح دانشگاه شد كه مرحله اول آن برگزاري نمايشگاه كتاب، مرحله دوم برگزاري جلسات كارگاه كتاب به همت انجمن ادبي نيما و مرحله سوم و پاياني روز همايش بود.
اين طرح در سه قسمت و به همت انجمن اسلامي دانشكده علوم دانشگاه جندي شاپور، انجمن ادبي نيما (انجمن دانشجويي) برنامه ريزي و با همكاري جمعي از دانشجويان دانشگاه جندي شاپور اجرا شد.
قسمت اول طرح، برپايي نمايشگاه كتاب از تاريخ دهم تا چهاردهم آبان ماه بود.
منابع تهيه كتاب هم، نمايشگاه كتاب رشد در اهواز و يكي از توزيع كنندگان كتاب در تهران بود. اين نمايشگاه به مدت ۵ روز و هر روز ۱۰ ساعت پيوسته- از ۸ صبح تا ۶ عصر- با بيش از ۱۵۰ عنوان كتاب، شامل كتاب هاي داستان كوتاه، رمان، شعر و نقد ادبي و بيش از ۲۰۰۰ جلد برپا شد.
در اين نمايشگاه بيش از ۱۸۰۰ جلد كتاب فروخته شد. از آثار دولت آبادي نيز عناوين: كليدر، روزگار سپري شده مردم سالخورده، جاي خالي سلوچ، كارنامه سپنج، سلوك، اتوبوس و ققنوس ارائه شدند و با وجود اينكه كتاب هاي دولت آبادي به دليل مشكلاتي كه توزيع كننده داشت در اواخر روز دوم نمايشگاه به اهواز رسيد، همه جلدها قبل از پايان نمايشگاه به فروش رفت به طوري كه با كمبود اين عناوين در دو روز آخر مواجه بوديم و متاسفانه موجودي كتاب بعد از پايان نمايشگاه بخش دوم طرح كه برگزاري سه يا چهار كارگاه كتاب با هدف بررسي آثار محمود دولت آبادي و در اصل آشنايي كلي شركت كنندگان با آثار ايشان بود، اجرا شد. در نشست اول _ ۱۳ آبان ماه _ كارنامه سپنج، در نشست دوم _ ۲۰ آبان ماه _ جاي خالي سلوچ، در نشست سوم _ ۲۷ آبان ماه _ كليدر و در آخرين جلسه _ ۳ آذر ماه _ كه با حضور دكتر ارشاد استاد جامعه شناسي دانشگاه جندي شاپور برگزار شد، كتاب هاي روزگار سپري شده و سلوك بررسي شدند.
بخش سوم و پاياني اين طرح، دوشنبه دهم آذر ماه با حضور محمود دولت آبادي صفدر تقي زاده، محمد بهارلو، اميرحسن چهل تن و داريوش اسدي كيارس برگزار شد كه علاوه بر سخنان اين عزيزان، شنونده سخنان آقاي ارشاد، پيام خانم سيمين دانشور و پيام منوچهر آتشي بوديم.
اعضاي دبيرخانه همايش عبارتند از:
مصطفي دهقان دبير همايش، اسماء آل مهدي دبير روابط عمومي، مجتبي اميري دبير تبليغات، حميد يارسا مسئول بولتن و مجله همايش، امير جان نثاري دبير تشريفاتي، محمدرضا احمدي مسئول برگزاري كارگاه كتاب.
ضمناً جمعي از دانشجويان علاقه مند نيز با دبيرخانه در برگزاري همايش همكاري كردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2009

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'طرح بزرگداشت محمود دولت آبادي، ديدار با دانشجويان، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016