يكشنبه 12 مهر 1383

گزارشگران بىبىسى، گاردين و عکاس عراقى جايزه خبرى جنگ را گرفتند، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۷ / ۸۳
فرهنگى.فرانسه .جايزه .روزنامه نگار
مقامات نرماندى،فرانسه ، شنبه جايزه هاى روزنامه نگارى جنگ رابه گزارشگران
"بنگاه سخن پراکنى بريتانيا" (بى بىسى)، روزنامه گاردين لندن ، و يک عکاس
عراقى وابسته به خبرگزارى فرانسه اعطاء کردند.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس از بايو، فرانسه ، برندگان يازدهمين جايزه
"بايو - کالوادو" به گزارشگران جنگ داده مىشود.
اين جايزه که هفت هزار و۶۰۰ يورو ۹۴۲۵( دلار) است ،توسط يک هيات داوران
متشکل از روزنامه نگاران بين المللى ، به خبرنگاران و گزارشگران خبرى و
تصويرى داده مىشود.
"پال وود" و گروه تلويزيونى وى از "بى بىسى" تنديس بهترين گزارش
تلويزيونى را براى گزارشگرى خود از عراق دريافت کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"آندرو هاردينگ " از راديو بىبىسى نيز به خاطر گزارش از اوگاندا جايزه
دريافت کرد.
"جيمز ميک " و "سوزان گلدنبرگ " گزارشگران روزنامه گاردين لندن براى
گزارش هاى نوشتارى خود از عراق جايزه دريافت کردند.
جايزه بهترين عکس نيز به "کريم صاحب" از کشور عراق رسيد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12656

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشگران بىبىسى، گاردين و عکاس عراقى جايزه خبرى جنگ را گرفتند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016