چهارشنبه 8 آذر 1385

رضا دقتی سه نشریه در افغانستان منتشر می کند، راديو فردا

میر علی حسینی (پاریس)

رضا دقتی ، عکاس برجسته ايرانی ، روز سه شنبه در يک کنفرانس خبری در پاريس، به همراه چند تن از روزنامه نگاران فرانسوی اعلام کرد که با گسترش فعاليت هايش در افغانستان ، سه نشريه در اين کشور منتشر می کند.


وی پنج سال است که با بنيانگذاری انجمن آينه در افغانستان، درراه اطلاع رسانی و آموزش نسل جوان آن کشور در حرفه عکاسی و روزنامه نگاری تلاش می کند.

پس ازپنج سال فعاليت درامر آگاهی وخبررسانی به مرم افغانستان، رضا دقتی، به تازگی با همکاری روزنامه نگاران وعکاسان خبری برجسته فرانسوی، جهشی تازه به فعاليتهای انجمن آينه داده است، وگذشته ازمجله ی « پرواز » ويژه کودکان، ونشريه ی « مَلالای » برای زنان، مجله ی تازه ای بزبان فرانسه، بنام "Nouvelles de Kaboul" اخبار کابل منتشر می کند.

رضا دقتی در مصاحبه با راديوفردا می گويد، ۲۵ سال است، چه با کار خبرنگاری، و چه با فعاليتهای انساندوستانه، ويا با تاًسيس بنياد "آينه"، در کنار مردم افغانستان بوده، و دربرابر موقعيت ها و مشکلات مختلف، آنهارا همراهی کرده است.

رضا دقتی می گويد: انتشار نشرياتی مانند پرواز، مَلالای و اخبار کابل به اين دليل است که او اطمينان دارد که اسلحه مطبوعاتی و فرهنگی مهمترين اسلحه در دنيا ست. هيچ ارتشی در دنيا نمی تواند جلوی کسانی را که سلاح فرهنگی و مطبوعاتی در دستشان است بگيرد.

به نظر او، داشتن مطبوعات آزاد در افغانستان، اهميت بسياری دارد و تاًثيرش در جامعه از هزاران بمب و هواپيما قويتر است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی همچنين می گويد : «در کشوری مانند ايران ، به اين دليل مطبوعات آزاد وجود ندارد، چراکه می دانند در کشوری با مطبوعات آزاد، وقتی خبرنگار بتواند حرفش را بزند، ديگر، يک حکومت ديکتاتور و فاسد نمی تواند وجود داشته باشد. »

دراين کنفرانس خبری، چند تن از روزنامه نگاران برجسته فرانسه که با رضا دقتی همکاری دارند، در مورد نقش مطبوعات آزاد در اين کشور سخن گفتند.

دولت فرانسه سال گذشته، بمنظور تمجيد از ۲۵ سال فعاليتهای انساندوستان رضا دقتی نشان لياقت شواليه را به وی اهدا کرد .

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32276

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رضا دقتی سه نشریه در افغانستان منتشر می کند، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016