پنجشنبه 15 فروردين 1387

۲۰ عکس از سيزده به‌در در شهر کلن آلمان، گزارش تصويری اختر قاسمی

ايرانيان مقيم کلن در آلمان نيز همانند ديگر هم وطنان خود در سراسر جهان روز سيزده نوروز را عليرغم هوای نامساعد، به رسم ديرين و هميشگی خود به در کردند. گزارش تصويری اختر قاسمی از اين روز را ببينيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ايرانيان مقيم کلن در آلمان نيز همانند ديگر هم وطنان خود در سراسر جهان روز سيزده نوروز را به رسم ديرين و هميشگی خود به در کردند. با اين که اين‌روز در آلمان روز غير تعطيل و در عين حال هوا همراه باد و باران بود، ولی صدها ايرانی در محل هميشگی «هاووس ام زه» جمع شده بودند و سيزده به‌در را جشن گرفتند.

در زير به گزارش تصويری اختر قاسمی از سيزده نوروز در شهر کلن توجه کنيد:


[از هر دری سخنی] وبلاگ اختر قاسمی

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36393

فهرست زير سايت هايي هستند که به '۲۰ عکس از سيزده به‌در در شهر کلن آلمان، گزارش تصويری اختر قاسمی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016