سه شنبه 27 آبان 1382

زنان ماه رمضان، عکس هايي از يلدا معيري

دوربين يلدا معيري اين بار به ميان بخشي از جامعه زنان ايراني رفته است تا تصاويري از آداب و رسوم مذهبي آنان را در ماه رمضان ثبت کند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يلدا معيري
يلدا معيري

ya1.jpg

ya2.jpg

ya3.jpg

ya4.jpg

ya5.jpg

ya6.jpg

ya7.jpg

ya8.jpg

ya9.jpg

ya10.jpg

ya11.jpg

ya12.jpg

ya13.jpg

ya14.jpg

ya15.jpg

ya16.jpg

ya17.jpg

ya18.jpg

ya19.jpg

ya20.jpg

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1364

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زنان ماه رمضان، عکس هايي از يلدا معيري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016