چهارشنبه 8 آبان 1387

کشمکش در جشنواره حجاب وعفاف، رئيس هيات داوران: دبير جشنواره عکس‌‏ها را وتو کرد، دبير جشنواره:عکس‌‏‌‏ها پوشش مناسبی نداشتند، ايلناتهران- خبرگزاری کار ايران

حذف ۵ قطعه عکس در روز افتتاحييه نمايشگاه عکس جشنواره حجاب و عفاف( نور)و حذف عکس نفر اول بخش خلاقه به موضوع کشمکش‌‏ ميان داوران و مسوولان اجرايی اين جشنواره تبديل شد.
امير اميری رئيس هيات داوران بخش عکس جشنواره نور و داور بخش خلاقه در گفتگو با خبرنگار" ايلنا" با انتقاد از عملکرد دبير اين جشنواره درباره حذف برخی عکس‌‏های‌‏ اين نمايشگاه گفت: بر اساس قوانين و مقررات دبير جشنواره حق دخالت در انتخاب عکس ها را ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی ادامه داد: وقتی در جشنواره‌‏ای داور انتخاب می‌‏شود، خط مشی‌‏ها و بايد و نبايدهای جشنواره به داوران گوشزد می‌‏شود و بعد ازآن ديگرمسوولان اجرايی حق دخالت در داوری را نخواهند داشت.
اميری افزود: داوران نيز با توجه به خط مشی‌‏ها و مميزی‌‏های اعلام شده مبادرت به انتخاب عکس‌‏ها می‌‏کنند و دبيرجشنواره و مجموعه اجرايی بايد به نگاه داوران احترام بگذارند.
رئيس هيات داوران بخش عکس جشنواره نور بيان داشت: گروه اجرايی اين جشنواره بدون اطلاع داوران ابتدا ۹ قطعه عکس را که برای نمايش در نمايشگاه مورد تاييد هيات داوران قرار گرفته بود، حذف کردند
اميری اضافه کرد : دبير جشنواره عکس‌‏ها را وتو کرد و عکس‌‏هايی که از نظر فنی و محتوايی شايستگی حضور در نمايشگاه را داشتند کنار گذاشت.
داور بخش خلاقه گفت: ۶ قطعه از عکس های حذف شده مربوط به بخش خلاقه اين نمايشگاه بود.
وی ادامه داد: در تير ماه ۲ قطعه عکس ديگر تاييد شده برا ی حضور در نمايشگاه حذف شد.
اميری در رابطه با پايين آوردن پنج قطعه عکس از ديوار نمايشگاه توسط دبير جشنواره گفت: در بازديد که روز افتتاحيه دبير جشنواره از اين نمايشگاه داشت، به پنج قطعه عکس ديگر انتقاد کرد و عکس‌‏ها را پايين آورد.
وی در ادامه گفت: دبير جشنواره به هيچ وجه اجازه انجام چنين کاری را نداشت و اين عمل او به منزله توهين به داوران محسوب می شود.
رئيس هيات داوران بخش عکس جشنواره نور در رابطه با علت حذف اين عکس ها گفت: از نظر کادر اجرايی و دبير جشنواره اين عکس‌‏ها از نظر پوشش شايستگی لازم را برای ورود به جشنواره نداشتند در صورتی که اين عکس‌‏ها با توجه به خط قرمزهای تعين شده توسط هيات داوران انتخاب شده بود و اين عمل دبير جشنواره کاملا بی‌‏مورد است .
اميری گفت: بعضی از عکس هايی که توسط دبير جشنواره حذف شد جز عکس های منتخب بودند و با اين عمل حق گروهی ازعکاسان ضايع شد.
وی ادامه داد: در خبرها اعلام شد که بخش خلاقه اين نمايشگاه نفراول نداشت درصورتی که عکس نفر اول توسط هيات اجرايی حذف شده بود.
اميری در پايان تاکيد کرد: پشت همه عکس‌‏هايی که برای ورود به نمايشگاه مورد تاييد هيات داوران قرار گرفته است امضا شده است و ما مدارک کافی برای اثبات ادعای خود داريم.
مريم خزاعی دبير کميته جشنواره عکس نور در گفتگو با خبرنگار "ايلنا" تعداد عکس های حذف شده در مراسم افتتاحيه را سه قطعه عنوان کرد و گفت: از آنجايی که عنوان اين نمايشگاه عفاف و حجاب بود و بحث محتوايی اين عکس‌‏ها بسيار اهميت داشت ، ما سه قطعه از عکس‌‏هايی را که به نظر ما پوشش مناسبی نداشتند و درشان اين نمايشگاه نبودند حذف کرديم.
وی ادامه داد: يک قطعه از اين عکس ها مربوط به لباس زنان زرتشتی بود و دو قطعه عکس ديگر هم مربوط به زنان ورزشکار می‌‏شد.
وی در رابطه با اين سئوال که آيا کادر اجرايی جشنواره اجازه دخالت در داوری عکسها را دارد گفت: شورای سياست‌‏گذاری جشنواره اجازه دخالت در انتخاب عکس‌‏ها را دارد و اگر عکسی از نظر اين شورا صلاحيت حضور در نمايشگاه را نداشته باشد حذف می شود.
خزاعی گفت: ما تعامل خوبی با هيات داوری انتخاب عکس‌‏ها داشتيم و قرار شده بود اين هيات بيشتر از تعداد مورد نظر، برای حضور در جشنواره عکس انتخاب کند که ما هر کدام را که به نظرمان شايستگی ورود به جشنواره را نداشت حذف کنيم .


دو نمونه از عکس‌‏های حذف شده توسط مسوولان جشنواره حجاب و عفاف:


اين عکس مربوط به ليلا ابراهيمی اولين بانوی مسلمان ايرانی است که با حجاب اسلامی در مسابقات آسيايی مقام آورده است.


اين عکس هم به عنوان عکس اول بخش خلاقه توسط هيات داوران انتخاب شده بود که با تشخيص مسوولان نمايشگاه حذف شد و اعلام شد که اين نمايشگاه در بخش خلاقه نفر اول نداشت.
داور بخش خلاقه در رابطه با علت حذف اين عکس گفت: بنا به تعبير مسوولان جشنواره در اين عکس اين طور به نظر می‌‏رسد که زن مسلمان و محجبه در پشت حصارها قرار گرفته است.

Copyright: gooya.com 2016