سه شنبه 15 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اعلام اعتصاب نمادين با امضای هفتاد و سه نفر در اروپا، آمریکا و کانادا در روز ٨ ژانويه ٢٠١٠ در پشتيبانی از خواسته مردم ايران

برای استقرارآزادی و دموکراسی و در ابراز همدردی با قربانيان روز شش دی ماه ١٣٨٨ (عاشورا)

http://strikeforiran.wordpress.com/

در روز يکشنبه ششم دی ماه ١٣٨٨، نظام استبداد دينی جمهوری اسلامی به سرکردگی سيد علی خامنه ای، ولايت مطلقه و جنايتکارش، تظاهرات مسالمت آميز دهها هزار از مردم ايران را برای آزادی، دموکراسی و عدالت به خاک و خون کشيد. جهانيان به چشم خود ديدند که جوانان، زنان و مردان با شهامت ايرانی چگونه در مقابل بی رحم ترين نظام ديکتاتوری دينی تاريخ جهان با خواسته هايی عقلانی و شعارهايی کوبنده ايستادند. و در نهايت انزجارشاهد يورش گماشتگان مزدور نظامی و بسيجی به مردم با گلوله، باتوم، چاقو، قمه و خودروها شدند! عليرغم اين خشونت نفرت آور، آزاديخواهان با سپر قرار دادن تن خويش از جان مزدورانی که در گوشه و کنار خيابان ها به محاصره هموطنان خشمگين درآمده بودند، دفاع کردند و پيام صلح خواهی وعطوفت ايرانيان را در مقابل ديده ی تحسين جهانيان گذاردند. از آنروز، حکومت دينی که عليرغم اعمال وحشيانه ترين خشونت و سرکوبی، همچنان با جنبش مردمی خستگی ناپذير برای استقرار دموکراسی روبرو است، دست به دستگيری گسترده آزاديخواهان و منتقدان زده است. بی شک اين اقدامی مذبوحانه است که تنها سقوط نظام را شتاب می بخشد.

صحنه های دلخراش ضرب و شتم و قتل مردم موجب پريشان حالی ملت ايران و همدردی جهانيان گشته است. ما همصدا با تمام ايرانيان و جهانيان با وجدان و آزاديخواه اين فجايع و دستگيری ها را محکوم می کنيم. ما باور داريم که پيام حضور هزاران هزار ايرانی دموکراسی خواه در سراسر ايران در روز شش دی ماه در پی شش ماه مبارزه ی ميليون ها ايرانی اينست: پايان ولايت فقيه و جمهوری اسلامی و استقرار حکومت دموکراتيک بر مبنای اصل جدايی دين از حکومت و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و سازگار با جهان آزاد در ايران: حکومت دموکراسی بوسيله انتخاب مردم و برای مردم.

ما امضاء کنندگان اين بيانيه درمحکوميت جنايات بی شمار جمهوری اسلامی و برای شرکت کوشا در همدردی و عزاداری با مردم داغديده و برای آزادی همه ی زندانيان سياسی و عقيدتی ايران، در روز جمعه ٨ ژانويه سال ٢٠١٠ دست به اعتصاب نمادين خواهيم زد. در آنروز ما داوطلبانه از تمام يا بخشی از کار روزمره خود دست خواهيم کشيد و در پشتيبانی از خواسته های مردم ايران برای دموکراسی و حقوق بشر و در محکوم سازی نظام جمهوری اسلامی از طريق محافل محلی يا بين المللی اقدام خواهيم کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


جمهوری اسلامی و سيد علی خامنه ای بايستی بدانند که ايرانی در هر جای دنيا همصدا با هموطنان خود در ايران در روز شش دی ماه فرياد بلند کرده است که ((ايرانی می ميرد، ذلت نمی پذيرد)). اين همان ندايی است که پاتريک هنری در انقلاب آمريکا رسا کرد: يا رهايی يا مرگ!

ما به ياری همه انساندوستان اميدواريم.
http://twitter.com/iranaction
strikeforiran@gmail.com


مجيد آقايی (دانشجو و صاحب شغل آزاد در لندن، انگلستان)
((آنروز کار را تعطيل می کنم و با کمک يکی از دوستان اعلاميه خبری شامل فهرستی از جنايات اخير صورت گرفته بوسيله جمهوری اسلامی در ايران را تهيه می کنم و نسخه های آنرا در ميان ساکنين محل زندگی ام پخش خواهم کرد.))

ناهيد احکامی (مهندس طراحی داخلی و کوشنده امور اجتماعی و خيريه در نيوجرسی)
((در تمام روز بجای انجام کار روزمره، با سازمان های بين المللی و ايالتی و شهری مختلف در نيويورک و بخش هايی از نيوجرسی ارتباط خواهم گرفت و در باره ی وضعيت اسفناک حقوق بشر در ايران اطلاع رسانی خواهم کرد. ))

مصطفی احمدی (دانشجو در يونان)
((با شرکت در اعتصاب نمادين به همراه همسرم در باره ی وضعيت حقوق بشر ايران به دوستان و آشنايان غير ايرانی خبر رسانی خواهيم کرد.))

شبنم اسداللهی (تهيه کننده و مجری برنامه فارسی راديو همصدا ازاتاوا، کانادا)
((چهار ساعت در آنروز وقت خود را صرف تماس تلفنی با سازمانها و نهادهای غير انتفاعی و رسانه ها جهت آگاهی رساندن در مورد نقض حقوق بشر و عدم انديشه آزاد در ايران و درخواست پشتيبانی آنان از جوانان برومند
مينهم خواهم کرد.))

ناصر اسماعيل زاده (دانشجو و مربی ورزش در دانمارک)
((به سر کلاس درس نخواهم رفت و با گرفتن ارتباط با هم کلاسی ها و دوستان غير ايرانی، آنها را از شرايط ايران با خبر و از آنها استمداد خواهم خواست.))

رضا اشرف پور (دانشجو در جنوب کاليفرنيا)
((دست به اطلاع رسانی پی گير خواهم زد.))

سياوش افشار (صاحب شرکت خصوصی در کاليفرنيا)
((در همکاری با برادرم مهران افشار برای روز اعتصاب تابلويی بزرگ در دفاع از مبارزات مردم ايران تهيه و در معرض عموم گذارده خواهد شد و همچنين از طريق فيس بوک اطلاع رسانی خواهم کرد.))

مهران افشار (مهندس و صاحب شرکت خصوصی در کاليفرنيا)
((برای روز اعتصاب تابلويی بزرگ در دفاع از مبارزات مردم ايران تهيه و در معرض عموم گذارده خواهد شد.))

مهناز افشار (کوشنده حقوق بشر در شمال کاليفرنيا)
((از راه فيس بوک به اطلاع رسانی وسيع مبادرت خواهم ورزيد.))

نازنين افشين جم (تلاشگر بين المللی حقوق بشر، رييس و بنيانگذار مشترک بنياد ((اعدام کودکان را متوقف کنيد)) و دختر شايسته کانادا در سال ٢٠٠٣)
((به عنوان تلاشگر حقوق بشر به کار خودم برای رسا کردن ندای مبارزات مردم ايران برای دموکراسی و آزادی ادامه خواهم داد. در روز اعتصاب نمادين با اعضای بلند پايه مجلس کانادا برای پيشبرد و انجام پروژه هايی ويژه در پشتيبانی از مبارزات مردم ايران چون ناميدن خيابان، ميدان يا پارکی به نام و احترام ندا آقا سلطان، تسهيل موقعيت ايرانيان پناهجو به ويژه در ترکيه، و تشکيل ميزگردی با شرکت کارشناسان حقوق بشر در پارلمان هيل کانادا، گفتگو خواهم کرد.))

توحيد اقدامی (دانشجو در لندن، انگلستان)
((آنروز را سر کلاس نخواهم رفت و تمام نيروی خود را برای اطلاع رسانی استفاده خواهم کرد از جمله به هر جا که مرتبط با حقوق بشر باشد ايميل خواهم زد.))

حميد اکبری (استاد و و رييس بخش در دانشگاه نورت ايسترن در ايلينوی)
((تمام روز را از کار دست خواهم کشيد و با مقامات اتحاديه های مختلف دانشگاهی و دانشجويی در آمريکا در باره ی يورش وحشيانه به دانشجويان در دانشگاه مشهد گفتگو خواهم کرد و برای دانشجويان و دانشگاهيان دربند از جمله خانم بهاره هدايت و آقايان مهدی عرب زاده و عبدالله مومنی استمداد خواهم خواست.))

حميرا اکبری (رييس و مدير کل شرکت اسکای بيتز و مشاور بخش فيزيک و ستاره شناسی دانشگاه جانز هاپکينز در بالتيمور)
((نيمی از روز را به اعتصاب نمادين خواهم پيوست و به مقامات سازمان ملل و ساير نهادهای بين المللی حقوق بشر در باره ی خشونت جمهوری اسلامی عليه خواسته های مسالمت آميز مردم ايران نامه خواهم نوشت.))

سيمين اکبری (کوشند ه حقوق بشر در اوهايو)
((بخشی از روز را با نمايندگان منتخب کنگره آمريکا در ايالت اوهايو تماس خواهم گرفت و جنايات جمهوری اسلامی عليه هم ميهنان و به ويژه زنان کشورم را برای مسوولين دفتر آنها بازگو خواهم کرد.))

نسرين الماسی (مدير هيات تحريريه نشريه شهروند کانادا)
((به اتفاق همسرم حسن زرهی ١٢ ساعت در اعتصاب غذا خواهيم بود و در برنامه ای اجتماعی با اعلام اين اعتصاب شرکت خواهيم کرد. جزييات بيشتر بعداً اعلام خواهد شد. ))

بهمن امينی (ناشر انتشارات خاوران در پاريس)
((تمام روزم را به اطلاع رسانی به نهادهای حقوق بشری در پاريس و فرانسويان اختصاص خواهم داد.))

فريبا امينی (کوشنده حقوق بشر، دلاور آمريکا)
((در پشتيبانی از اين اعتصاب نمادين در روز جمعه وقت خود را صرف نوشتن مطلبی در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ايران خواهم کرد.))

امير ايمانی (مدير فروشگاه در لندن، انگلستان)
((انرژی خود در آنروز را صرف آگاهی رسانی در باره ی ايران از طريق اينترنت خواهم کرد.))

شهلا باور (پرستار بيمارستان، فلوريدا)
((برنامه اعتصاب نمادين اعلام خواهد شد.))

سيروس بينا (استاد دانشگاه مينه سوتا)
((کار معمولی خودم را در آنروز کنار می گذارم و وقت خود را صرف آماده سازی و تهيه برنامه ای عليه جنايات جمهوری اسلامی با راديو ((آزادگان)) خواهم کرد.))

ميثاق پارسا (استاد کالج دارتموٍٍث در نيو همپشاير)
((با اعلام اعتصاب نمادين در روز جمعه، وقت خود را صرف تهيه و جمع آوری امضا از اساتيد برای يک نامه اعتراضی خواهم کرد.))

شيدا جعفری گرزينی (دکتری در ژنتيک و شاغل در کادر اداری دانشگاه ماينز در آلمان)
((وقت خود را صرف آگاهی دادن در باره ی اوضاع ايران با همکارانم در دانشگاه ماينز خواهم کرد.))

مسيح جعفری گرزينی (دندانپزشک در ماينز، آلمان)
((روز خود را صرف آگاهی دادن در باره ی وضعيت وخيم حقوق بشر به ويژه زنان دربند کشورم با همکارانم در آلمان خواهم کرد.))

مهدی جعفری گرزينی (عضو و مشاور ارشد حزب سوسيال دموکرات آلمان در امور خاورميانه و کانديدای سابق حزب سبزها برای پارلمان آلمان)
((در روز اعتصاب نمادين مشاوره و گفتگوهای ويژه با اعضای حزب سوسيال دموکرات برای پشتيبانی از مردم مبارز ايران انجام خواهم داد.))

نازی جهانشاهی (مهندس برق در فلوريدا):
((نيمی از روز را از کار دست خواهم کشيد و در همکاری مشترک با بهاره کشاورز برنامه ای اعتراضی عليه شرکت چينی داليان ايگل اسکای را طرح خواهيم کرد. اين شرکت صادر کننده ی ماشين های نظامی ضد شورش به جمهوری اسلامی برای استفاده ی آنها در سرکوبی آزاديخواهان ايران است.))

نادر جهانفرد (روزنامه نويس ورزشی در سن حوزه آمريکا)
((وقت خود را صرف اطلاع رسانی به جامعه ی ورزشی و برخی رسانه ها در باره ی وضعيت ايران خواهم کرد.))

وحيد حسينی (راننده تاکسی در لندن، انگلستان)
((تا پيش از ظهر سرکار نمی روم و از طريق اينترنت و تلفن در باره ی اوضاع ايران اطلاع رسانی می کنم.))

فرامرز خداياری (تهيه کننده و گوينده راديو هوای تازه ی سانفرانسيسکو)
((در پشتيبانی از اين اعتصاب نمادين، برنامه ی هفتگی هوای تازه را به اين امر اختصاص خواهم داد.))

آذر خونانی (پايه گذار و مدير مهد کودک در ايلينوی)
((حداقل چهار ساعت را در اعتصاب نمادين خواهم بود و با سازمان های طرفدار حقوق زنان از جمله سازمان ملی زنان شعبه ی ايلينوی و همچنين با گروه زنان حزب دموکرات آمريکا تماس خواهم گرفت و در باره ی ضرورت پشتيبانی جدی از حقوق زنان ايران با توجه به جنبه ی پيشآهنگی آنها در جنبش دموکراسی خواهی کنونی ايران تاکيد خواهم کرد.))

رضا دقتی (عکاس بين المللی مقيم فرانسه و پايه گذار موسسه ی آموزشی آينه در افغانستان(
((تمام روز را از کار روزمره ام دست خواهم کشيد و با تمام آشنايانم و شخصيت های با نفوذ در رسانه ها و سازمان های بين المللی در باره ی نقض حقوق بشر در ايران از طريق اينترنت خواهم گرفت.))

مهدی ذوالفقاری (صاحب و مدير شرکت خصوصی و برنامه پرداز تلويزيون آپادانا)
((برنامه ای در ارتباط با اعتصاب نمادين در پشتيبانی از حقوق بشر در ايران تهيه خواهم کرد.))

شايان رادان (دکتر طب سوزنی در شمال کاليفرنيا)
((در روز اعتصاب بخشی از وقت خود را به تماس با رسانه ها و افراد اختصاص خواهم داد.))

ليلا رادان (نويسنده و بازيگر تآتر و استاد يوگا در کاليفرنيای شمالی)
((در روز اعتصاب نمادين با رسانه ها ارتباط خواهم گرفت و از راه فيس بوک اطلاع رسانی خواهم کرد.))

نسرين رحيميه (استاد و رياست مرکز ايرانشناسی دانشگاه کاليفرنيا در ارواين)
((برای چهار ساعت به اعتصاب نمادين دست خواهم زد و با سازمان های دانشجويی دانشگاه تماس خواهم گرفت
و با آنها در باره ی فجايع رخ داده در ايران گفتگو خواهم کرد.))

ايمان رضاپور (دانشجوی پناهجو در ترکيه)
((در آنروز با پناهجويان در باره ی وضعيت ايران و چاره جويی از طريق محافل بين المللی گفتگو و تبادل نظر خواهم کرد.))

سپهر رمضانی (دانشجوی رشته ی مديريت بازرگانی در انگلستان)
((با پيوستن به اعتصاب نمادين، کار روزمره خود را کنار خواهم گذارد و با نهادهای خيريه و انساندوستانه در لندن در باره ی وضع حقوق بشر و دانشجويان در ايران تماس خواهم گرفت.))

فازی رياحی (استاد کالج هارپر در ايلينوی)
((برای تمام روز به عنوان اعتصاب نمادين از کار دست خواهم کشيد و با تعدادی از نهادهای سياسی و حقوق بشری و انساندوستانه در ايلينوی در باره ی خشونت جمهوری اسلامی عليه هموطنانم تماس خواهم گرفت و از طريق اينترنت در دفاع از حقوق بشر در ايران خبر و عکس پخش خواهم کرد.))

مريم رياحی (مسوول هماهنگی بخش فروش فروشگاه تی جی مکس)
((بخشی از روز را صرف پخش اعلاميه در ميان عموم برای جلب پشتيبانی از مردم ايران خواهم کرد.))

حسن زرهی (سردبير نشريه شهروند چاپ کانادا)
((به اتفاق همسرم نسرين الماسی ١٢ ساعت در اعتصاب غذا خواهيم بود و در برنامه ای اجتماعی با اعلام اين اعتصاب شرکت خواهيم کرد. جزييات بيشتر بعداً اعلام خواهد شد. ))

منير زند (صاحب و مدير فروشگاه در کاليفرنيای شمالی)
((ميز اطلاعات در مقابل فروشگاه برپا خواهد شد و جنايات رژيم را در معرض ديد مراجعه کنندگان خواهم گذارد.))

امير سلطانی (مدير امور عملياتی بنياد اميد برای ايران، يوتا)
((در پشتيبانی از اعتصاب نمادين فعاليت های معمولی خود در روز جمعه را معطوف تهيه مقاله برای روزنامه و آگاهی نامه برای استفاده عموم در باره ی اهميت تاريخی جنبش اعتراضی و دموکراسی خواهی مردم در ايران خواهم کرد.))

پرويز شوکت (کوشنده حقوق بشر، کاليفرنيا)
((روز خود را صرف جلب پشتيبانی و برنامه ريزی برای برگزاری چندين ميزگرد آموزشی در دانشگاهها در زمينه ی جنبش دموکراسی خواهی ايران و در دفاع از حقوق بشر خواهم کرد.))

کورش سجادی (صاحب شرکت خصوصی در انگلستان)
((کار معمول خود را مختل خواهم کرد و نوشته هايی در مورد وضعيت حقوق بشر ايران را تهيه خواهم کرد و به تمام کارمندانم خواهم داد. همچنين در اينترنت به نفع مردم ايران تبليغ خواهم کرد.))


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016