جمعه 20 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران – کلن از گردهم‌آيی روز جهانی حقوق بشر در اين شهر

گردهم آيی کلن ۹ دسامبر ۲۰۰۹، به پيشواز ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر، مراسمی در دفاع از حق زندگی انسان ايرانی، مهم ترين و ابتدايی ترين حق انسان، و تقبيح اعدام و کشتار!

کلن، مقابل فرستنده تلويزيونی و. د. ر ساعت ۱۸، ۹ دسامبر ۲۰۰۹

"روز مردم در ايران با اعدام حداقل يک انسان آغاز می شود"

"ويروس ايدز در ايران به طور متوسط جان يک تن رادرروز می گيرد ولی جمهوری اسلامی با اين تعداد اعدام،که از ۸۶ مورد در سال ۲۰۰۵ به ۳۴۶ در ۲۰۰۸ و تاکنون به ۳۵۹ در ۲۰۰۹ رسيده، و کشتار انسانها در خيابانها، حداقل ۷۶ تن تاکنون در سال ۲۰۰۹، جان بيش از يک تن را درروز می گيرد و"اين حکومت نه با اکراه که با رغبت (و بدون اغراق حتی لذت) اقدام به اعدام انسانها ميکند"و نيز: ۳۰ سال حکومت اسلامی و هزاران برابر شدن تعداد مخالفين علنی حکومت در ايران، نمونه آشکار شکست سياست اعدام و باز هم اعدام جمهوری اسلامی در از بين بردن و حتی کم کردن تعداد مخالفين سياسی و نيز مجرمان عادی است...
نفل قولهايی از سخنرانان مراسم کلن.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در محل گردهمآيی ،اعداد ۳۵۹+ ۷۶ +۱(تعداد انسانهای اعدام شده +کشته شده در خيابان+سمبل قربانيان ناشناس در جمهوری اسلامی درسال۲۰۰۹) ، نوشته شده با شمعهای روشن در کنار تصاويرتعدادی از کودکان،زنان وزندانيان سياسی اعدام شده در سال ۲۰۰۹،تاکنون، برروی زمين قرار داشت.

بخش های ديگری از سخنان ايراد شده در گردهمآيی:

هدف اصلی گردهم آيی ۹ دسامبر۲۰۰۹ در شهر کلن که به همت فعالين حقوق بشری ايرانی و به دعوت جمعيت دفاع اززندانيان سياسی ايران-کلن،برای بيست ودومين سال ،در آستانه روز جهانی حقوق بشر،برگزار شده بود،اين بار دفاع از حق زندگی انسان ايرانی،ابتدايی ترين ومهم ترين حق،در مقابل تهديد روز افزون اعدام وکشتار در جمهوری اسلامی بود.

دوستان سخنران،من جمله بااشاره براين نکته که روزمردم در جمهوری اسلامی، با يک اعدام در صبح زود است که آغاز می شود ، در کنارتاکيد بر اين که اعدام حتی در پاسخ يک جنايت، در هرحال خود نيز يک جنايت است ،علل جرم را از بين نمی برد،امکان اصلاح به مجرم نميدهد ودر صورت اشتباه،امکان جبران اشتباه وباز گرداندان فرد اعدام شده به زندگی وجود ندارد، براين نکته اشاره کردند که افزايش مدام اعدام ونيز تعدادمخالفين سياسی ونيز مجرمين عاد ی در سالهای اخير در جمهوری اسلامی ،نشان دهنده اين است که حتی تاثير ادعايی بازدارنده بودن مجازات اعدام نيز در جمهوری اسلامی آشکارا منتفی شده است.
در متون آلمانی که همزمان با گردهم آيی برای مراجع ووسايل ارتباط جمعی در آلمان وسراسر جهان ارسال شده بود بااشاره به تمام موارد فوق از سرنوشت محکومين درآستانه اعدام،مانند زينب جلاليان، کردايرانی ۲۷ ساله ومحمد رضا حدادی ۱۹ ساله،موقع ارتکاب احتمالی قتل ۱۶ ساله،ابراز نگرانی شده و به اين نکته نيز اشاره شده بود که اروپا بايد به جای توجه بيش از حد به مناره های بلند مساجد دراروپا به جراثقال های بلند اعدام علنی در ايران توجه بکند (و می کرد)تا امروز جهان مشکل کمتری بابنياد گرايی اسلامی می داشت.!

مراسم با تاکيد سخنرانان براين که روند رو به افزايش کشتار واعدام در جمهوری اسلامی مايه شرم بشريت است،به مراسم پايان دادند.سخنرانان اصلی مراسم خانم نسترن امجدی وآقای عباس انور بودند.

جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران - کلن
۱۸ آذر ۱۳۸۸


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016